Om oss

Ferrometall tilbyr et svært bredt utvalg av stål- og metallprodukter, til kunder i Norge, og Skandinavia for øvrig.

Om oss

Ferrometall AS driver grossistvirksomhet av stål og metaller på landsdekkende basis.

Selskapet ble stiftet i 2010 da Trønderstål AS og Leadenhall Metals AS slo seg sammen til ett selskap. Begge de to foregående firmaene var sterke aktører i det norske markedet, hvert i sine nisjer. Ved å slå seg sammen kompletterte de hverandre, og kombinerte et solid nettverk av leverandører i nettverket sitt. Ferrometall tilbyr dermed et svært bredt utvalg av stål- og metallprodukter, til kunder i Norge, og Skandinavia for øvrig.

I tillegg til vårt hovedkontor  i Drammen, har virksomheten et salgskontor i Trondheim, som også huser økonomiavdeling. Ferrometall AS har for tiden 7 fast ansatte.

Selskapet har lagre i Horten, Moss og Kristiansand.

Ferrometall endte 2021 med en omsetning på 443 M NOK. Selskapet har god lønnsomhet og solid likviditet.

Selskapet eies 60% av Vegard Holmen Holding AS og 40% av Storgata 74 AS.

Våre avdelinger

I tillegg til vårt hovedkontor  i Drammen, har virksomheten et salgskontor i Trondheim, som også huser økonomiavdeling. Ferrometall AS har for tiden 7 fast ansatte.

Lagerbeliggenhet

Selskapet har lagre i Horten, Moss og Kristiansand.

Omsetning

Ferrometall endte 2021 med en omsetning på 443 M NOK. Selskapet har god lønnsomhet og solid likviditet.

Eierforhold

Selskapet eies 60% av Vegard Holmen Holding AS og 40% av Storgata 74 AS.