Bjelker og kanaler

Bjelker og kanaler

Produsert i.h.t. NS-EN 10025
Toleranser i.h.t. NS-EN 10034
Sertifikater i.h.t. NS-EN 10204 – 3.1

Lagerførte bjelker og kanaler:

S355J2+AR/S355J2+M
HEB120 – HEB600
UNP260 – UNP400

Andre typer og størrelser på forespørsel. Kort leveringstid.